Kinderbijbel (2 delen) Uw Koninkrijk kome door L. Snoek – Den Hertog

Kinderbijbel (2 delen) met de titel Uw Koninkrijk kome. Geschreven door L. Snoek.

Uw Koninkrijk kome biedt een navertelling van de Bijbel. Het gaat in de eerste plaats om de hele Bijbel. Daarom hebben niet alleen geschiedenissen, maar ook psalmen, profetieën en brieven een plaats gekregen. Het gaat in de tweede plaats om een navertelling. Daarom ziet de lezer de wereld van de Bijbel vooral door de ogen van de bijbelfiguren zelf. Op deze manier wil Uw Koninkrijk kome recht doen aan het eigene van de navertelde bijbelboeken en bijbelgedeelten. De vertellingen geven

een indruk van de veelzijdigheid van de bijbelse boodschap en nodigen uit tot het lezen van de Bijbel zelf. Uw Koninkrijk kome is geschreven voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Aangeboden door Boekhandel Den Hertog Middelburg. Ter waarde van €79,50.